Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl...
Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.
Postoje ponudbeni troškovnici i troškovnici izvedenih radova.
  • Ponudbeni troškovnik se piše prije nego su radovi počeli. U ponudbeni troškovnik poduzeća upisuju svoje cijene kako bi se mogla natjecati za dobivanje posla.
  • Troškovnik izvedenih radova piše poduzeće koje je izvelo radove. U tom troškovniku piše sve što je izvedeno. On se sastoji od:
    a) dogovorenih radova (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude)
    b) VTR-ova; vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.
  • Troškovnik vam može (trebao bi) izraditi projektant, jer je troškovnik, u principu, sastavni dio projekta.
  • Troškovnik vam mogu izraditi i izvoditelji pojedinih radova. Oni troškovnik uglavnom izrađuju besplatno, ali tu je potrebno biti oprezan jer se opis stavke i količine itekako mogu zlorabiti.
  • Troškovnik Vam možemo izraditi i mi. Cijena izrade troškovnika uključuje i izlazak na teren radi snimanja (izmjere) situacije i njegovu izradu.